Velkommen


Velkommen


Måske du gør dig overvejelser om hjælp eller rådgivning til særligt udfordrende omstændigheder, du er undervejs med lige nu?


Psykoterapi er en mulighed for hjælp i enhver sammenhæng, hvor du har brug for professionel ledsagelse til at orientere dig, samle dig, styrke dig, stabilisere dig, hele fra en krise i dit liv, tanke op og finde vej gennem det, du er udfordret med. 


Når du har smerter i livet - i krise måske, eller på vej gennem smerten fra et tab - svære overgange fra det, der var til det, der er på vej - slutninger og nye begyndelser.


Undervejs i angst, i OCD, i tristhed, eller sorg.


I kamp med et selvtab til stress fra jobbet i hverdagen eller til stress fra en overbelastning eller et traume fra din personlige historie (PTSD).


Overvældet eller i tvivl.


.. eller måske desorienteret eller trist på en tomhedsfølelse inden i - det kunne være en underlig følelse af tomhed i mødet med de relationer, du omgiver dig med - hvor du måske er blevet lidt væk fra dig selv bag en maske, du føler dig nødt til at bære i hverdagen - for at føle dig velkommen eller for at føle dig god nok. I selskab med andre, hvor du føler, at du på en måde er der, uden at være der - og måske heller ikke rigtig kan mærke, at de andre er der. 


.. problemet med sådan en maske, man bærer rundt med i hverdagen - eller måske bare fra tid til anden i særlige sårbare sammenhænge - hvor man  retoucherer dele af sig selv ud af sit selvudtryk i mødet med andre - i det sociale møde eller det relationelle møde i den virkelige verden eller online - så får de sider af dig, du gemmer væk, jo faktisk ingen kontakt, ej heller bliver de set, mødt, anerkendt eller næret. 


.. de sider af dig selv, du gemmer væk, kommer af gode grunde heller ikke til at føle, at de rigtig hører til nogen steder - og det er det (blandt andre mulige afsæt) der skaber følelsen af tomhed eller eksistentiel ensomhed inden i.


.. og sådan en (tryghedsskabende) maske - vil i det sociale liv, det relationelle liv, måske arbejdslivet - mere blive forbundet med præstation (og den måske ledsagende angst) frem for med lyst, fryd eller sjov - mere drænende og iscenesat end nærende, ægte, spontant og umiddelbart.


.. men det er ikke altid lige så let på et øjeblik at bestemme sig for at lade masken falde og sætte hele sig selv i spil hver eneste dag i ethvert selskab - men fat mod, der er flere veje til at turde en proces med at lade masken falde og blive sig selv, sætte sig selv fri - præcis, som man er.


.. en vej at gå med det er at dele processen med inspiration og hjælp fra andre på samme vej - andre, der har den samme retning og det samme behov for at komme lidt mere til live - og til en begyndelse kunne det måske være en mulighed at være med til en dejlig aften om den proces i et livfuldt talkshow, arrangeret af Mie Moltke - på Bremens Teater d. 27 oktober i år, hvor dørene åbnes kl. 18.30 og varer lige til kl. 22.30 - hvor flere kvinder optræder og deler personlige  historier om, hvordan de har gjort det - og hvor jeg også er med til et fagligt input undervejs. Billetter kan endnu købes online ved henvendelse til teatret.


.. en anden mulighed i en længsel efter at finde vej i at lade masken falde og tage afsæt til et liv, hvor du står ved dig, helt som du er - og sætter hele dig selv i spil i verden - er i et forløb i psykoterapi. Et skridt ad gangen i et rum med tavshedspligt, hvor du kan prøve dig frem, hvordan det føles bare at være dig selv sammen med et andet menneske, der også bare er sig sig selv i en ægte og sandfærdig kontakt - professionel ganske vist, men piv ægte og ligetil.


Coaching og sparring.


... er en mulighed, når du er på vej mod et sporskifte og gerne vil nå i mål, have sparring eller afklaring på en ny retning i det private eller i arbejdslivet - indfri et valg, en beslutning, realisere en drøm, afklare dig med, hvad du gerne vil fremover, eller finde vej i et nyt livsafsnit.


Få kastet lys på dine værdisæt og dine mindset, dine relationsvaner med dig selv og med dine muligheder, dine narrativer om dig selv og om verden, som du måske aldrig rigtig har fået kigget efter i sømmene.


Så græsset, hvor du skal gå i morgen, og få realiseret den horisont, du har indstillet din personlige gps til at være næste destination på din livsrejse.


Det kan du alt sammen læse mere om på de følgende sider.


Jeg er uddannet organisk psykoterapeut, herunder krops- og gestaltterapeut - efteruddannet i NAP- neuroaffektiv psykoterapi i grupper hos psykolog Susan Hart, og jeg modtager løbende supervision af mit arbejde hos proffessionel supervisor.


Terapeutisk metode :


Organisk psykoterapi er udviklet på Institut for Organisk Psykoterapi i Holbæk i et samarbejde mellem psykologer, psykoterapeuter og kropsterapeuter, der har varet i mere end 30 år, og omfatter terapeutisk arbejde indenfor rammen af samtaleterapi, gestaltterapi, kropsterapi, traumeterapi og neuroaffektivt inspireret psykoterapi.


Du kan læse mere om terapeutisk metode, og hvad metoden tilbyder nederst på den sidste side - med alt det praktiske.


Psykoterapeut

Susan Beck


Rådhusstræde 3a,

baghuset, 1 sal

1466 København K


Tlf 22811425


mail:

terapeutklinik@gmail.com