Om coaching, psykoterapi, parterapi, supervision og workshops

Om coaching, psykoterapi & parterapi, supervision, workshops og retreats.


Coaching er sådan et godt redskab, når du er på vej mod et sporskifte og gerne vil nå i mål, finde afklaring på en ny retning i det private eller i arbejdslivet - indfri et valg, en beslutning, realisere en drøm, afklare dig med, hvad du gerne vil fremover, finde vej i et nyt livsafsnit.


Når du har brug for at få kastet lys på dine værdisæt og dine mindset, dine relationsvaner med dig selv og med dine muligheder, dine narrativer om dig selv og om verden, som du måske aldrig rigtig har fået kigget efter i sømmene.


Så græsset, hvor du skal gå i morgen, og få realiseret den horisont, du har indstillet din personlige GPS til at være næste destination på din livsrejse.


Forandring og nye begyndelser, nyt liv på hylderne - det er coaching såå godt til - også for par, der gerne vil afstemme med hinanden, hvad fremtiden skal bestå af - også de fælles værdier, den fælles perspektivering på, hvor man står - og hvad der er vigtigere end noget andet, når det kommer til trivsel, lykke i parforholdet, livskvalitet i hverdagen.


Psykoterapi er en mulighed, når du har brug for hjælp undervejs i livets udfordrende afsnit. 


Når du gerne vil ledsages af en terapeut på vej gennem livet ups and downs, forandringer og udfordringer, slutninger og nye begyndelser.


Når du har lidt et tab og har sorg, eller når du døjer med hverdagen i omstændigheder, der har set bedre dage.


Når gamle traumatiske begivenheder eller relationer giver ekko i nutiden i PTSD - forsinket stress, angst, vrede eller andre følelser, der kan være ret omfattende, måske lige i overkanten at håndtere og forvalte alene.


Eller når du har brug for sparring til et projekt, du har sat i søen - eller har på sigtekornet ude i horisonten.


Når du undrer dig over, hvad det kan være, der betinger, at du havner i de samme kontekst, de samme situationer med nogenlunde den samme type personer - den ene gang efter den anden.


Når du gerne vil udvikle dig - komme i vækst, ændre måder og veje i dagligdagen, som i livet og i det hele taget overvinde det, der holder dig tilbage i forskellige sammenhænge, eller holder dig i lås. Ændre den måde, du er part i relationer og forhold på, den måde du er part i et arbejde, eller i et studie, den måde du forholder dig til dig selv - eller til andre.


Når du gerne vil forstå dig selv med baggrund i alt det, der ligger bag dig - fra den familie, du kommer fra, det land, du kommer fra, de erfaringer, der gennem livet har haft indflydelse på, at du er blevet til den, du er, med dit særlige særkende, din individuelle måde at være i livet på. 


Forstå hvordan det kan være, at der er partnervalg eller episoder, og andre valg - der bliver ved at gentage sig eller genudspille sig i dit liv i forskellige forklædninger og rammer, selv om du prøver på at være opmærksom på forandring.


Når du døjer med afhængiged af et eller andet, eller du døjer med medafhængighed og bare ikke kan nære dig fra at reagere på et menneske, der går i lag med den afhængighed, der foretrækkes.


Måske at du har helt andre årsager til at søge hjælp - terapi, ledsagelse, sparring eller coaching er en mulighed. Parterapi


Det kan være, at dit parforhold har brug for førstehjælp, eller du har som del af et - og gerne vil afklare dig med det. 


Hvad der er din egen andel i det, I er udfordrede med - og hvad du kan gøre med det, eller om der er mulighed for måske at motivere din partner til at gøre noget med sin andel i de vanskeligheder, I har.


Om du skal blive eller gå, om det er godt for dig - eller om hvordan du skal finde kræfter og mod til at blive, hvis det er det, du gerne vil, selv om det ikke lige er så nemt.


Det kan også være, at I har brug for at komme i terapi sammen. Hvis det er svært at få talt om det, der rører sig i parforholdet - eller om hvad I gør jer af tanker, har af behov eller føler hver især, hvis I aldrig rigtig kommer ind på samtaler om den slags i hverdagen. Hvis I er i tvivl om, hvad det egentlig er, der foregår mellem jer, der gør det svært at finde finde glæde og let lune, kærlighed og initiativ i hverdagen.


Hvad end årsagen er parterapi en mulighed for at undersøge, om der er baggrund for at løse de konflikter, der måtte være opstået mellem jer - en mulighed for hjælp til at afklare jer sammen - om det, der er.Supervision


Jeg tilbyder individuel supervision til psykoterapeuter, coaches og andre - faglig eller personlig supervision på hvad end, det nu måtte være, du føler dig fagligt eller personligt udfordret med i din praksis eller på din virksomhed, din arbejdsplads.


Jeg tilbyder også personlig supervision til ansatte i offentligt regi, som fx socialrådgivere, sygeplejersker, sosuassistenter eller socialpædagoger, ledere og mellemledere i større eller mindre virksomheder og botilbud, institutioner, der arbejder indenfor pleje- og behandlingsområdet, det sociale, pædagogiske eller psykologiske område - hvem det nu måtte være, der har brug for ekstern, personlig supervision/ coaching, eller faglig supervision til dit fag, dit team eller din afdeling,  der hvor jeg har noget fagligt at tilbyde i supplement til din uddannelse eller til dine tidligere faglige erfaringer.


Og sidst men ikke mindst tilbyder jeg supervision & ledelsescoaching til ledere i alt lige fra globale virksomheder på dansk, engelsk eller italiensk - som helt nystartede iværksættere- og enkeltmandsvirksomheder.


Faget er underordnet - idet supervision og ledelsescoaching alene omfatter al den metodik, erfaring og hjælp, der skal til for at du eller I kommer i mål til forventet deadline, hvad nu end målet er - vejen hen til målet er mit ansvar sammen med dig eller jer, indholdet af målet er jeres egen opgave at definere i det fag, du eller I arbejder med på det niveau, du eller I har jeres daglige gang.


Generelle priser og vilkår for supervision og ledelsescoaching kan du finde på siden om alt det praktiske.Supervision i grupper


.. på borgerspecifik sags supervision eller gruppesupervision på regulering af 'mig selv' i kontakten med borgeren, sker ved sædvanligvis ved anvendelse af det supervisionsredskab, vi kalder "reflekterende team" (dog således at alle bliver ved bordet, ingen sidder med ryggen til teamet (som man gør det nogle steder) efter valg om de udfordringer, medarbejderen eller et enkelt team blandt flere gerne vil have reflektion til perspektivere anderledes eller modtage direkte erfaringsbårne råd fra andre medarbejdere, leder eller supervisor).


Alternativt anvendes supervision med neuropsykologisk tilgang (Susan Hart modellen af den 3 delte hjerne) på de valg, den enkelte medarbejder eller et helt team blandt andre teams, har sat i spil, pågældende føler sig udfordrede med - denne supervisions type fordrer dog, at daglig leder af gruppen er efteruddannet til at anvende samme tilgang i hverdagen med medarbejdergruppen, både ved direkte kontakt, vejledning eller psykologisk/ emotionel førstehjælp, ved personalemøder eller vejledning af teams, ved konfliktløsning, teambuilding etc., som i selvreguleringen når leder selv falder ud i vanskeligheder i det daglige arbejde med gruppen, visitation eller andre samarbejdspartnere.


Hvis ikke også leder er efteruddannet til at både selvregulere og andre-regulere ved neuropsykologisk tilgang, vil leder komme til at forhindre, at metoden virker hensigtsmæssigt, idet at den ene hjerne er afhængig af, hvad den anden gør både i samtale, vejledning, gestus og samarbejde.


Leders ledelsesstil i kontakt og vejledning med medarbejderne i hverdagen højt og lavt, bliver den påvirkning, medarbejderen reagerer neuralt på, idet leder er en autoritet - og det afgør medarbejderens personlige neurale tilstand i kompetencen og de neurale muligheder, der er til rådighed i sit eget arbejde med borger - det vil sige, at leders kompetence til at anvende neuropsykologisk tilgang i hverdagen med sig selv og med sine medarbejdere, afgør både medarbejdernes kompetence og trivsel, som borgers tilstand, trivsel og velbefindende i hverdagen, i specifikke kravssituationer eller over tid - hvad end for uddannelse, man har med sig i bagagen eller anvender i hverdagen i arbejdet.


Supervision med konflikter i teams, eller mellem teams og ledelse i plejen, på herberger eller i socialrådgivning, offentlig eller privat


Her anvendes 6 trins teamcoaching modellen der indledes med en fortælling fra hver enkelt medarbejder af det, vedkommende er i konflikt med, eller føler sig udfordret med i det belastede arbejdsmiljø, og dernæst og indleder vi med første trin : "hvad skal vi i mål med, inden vi går hjem i dag". Derefter sædvanlig gameplan og "forretningsbetingelser" for gruppen inclusive ledelsen, håndtering af forhindrende narrativer og historier, der har været i omløb i gruppen eller i den enkelte medarbejder, håndtering af gruppens og leders tidligere sociale og relationelle vaner og mønstre, der har gjort en konflikt mulig, opløsning af aktuel splitting og intrige og kontrol af manifestation af gruppens nye vilkår.


Supervision eller teamcoaching på teambuilding i nye teams, eller teams, der er udmattede, låste i perceptionen eller har været i konflikt med hinanden eller ledelsen over længere tid.


Her anvendes alene 6 trins teamcoaching modellen over flere supervisionsdage med ca en uges mellemrum, indtil vi er i mål.


I begge tilfælde er selvfølgelig borgerens velbefindende og bedst tænkelige psykiske sundhed undertekst til al den supervision eller teamcoaching, der udfoldes.


Supervision med konflikter i teams, eller mellem teams og ledelse i private virksomheder indenlands eller udenlands


I private virksomheder anvendes alene teamcoaching til konfliktløsning med udgangspunkt i 6 trins teamcoaching modellen, som skitseret ovenfor under supervision med konflikter i plejen - dog således at der naturligvis tages vare på at inkludere eller udelukke de dele af modellen, der kunne komme i konflikt med mentalitet, kultur eller tro hos den enkelte deltager.


Vel mødt!