Alt det praktiske

Alt det praktiske 


Priser :


Individuel terapi, parterapi, coaching, rådgivning, sparring, mentoring (aspergers og ADHD), afklarende eller ledsagende samtaler på min klinik, på en walk&talk, på telefon eller online fx via Teams, Skype, Zoom, Gmail Meet, FaceTime eller andre - koster 1000 kr. incl. moms og varer 1 time.


Aflysning


Hvis du bliver forhindret i at komme til en aftale - herunder en aftale online eller på telefonen - skal du blot give mig besked på sms (ej på mail) inden kl. 17 dagen forinden - det er dog altid muligt at mødes på telefonen i samme tidsrum, som vi havde aftalt at mødes på klinikken, når det er en aftale IRL, du aflyser - hvis du er forhindret af sygdom, transport eller andet - ellers må du betale for aftalen, selv om vi ikke får talt sammen.


Hvis du har spørgsmål, eller du gerne lige vil tale med mig, før du beslutter dig for en aftale kan du blot ringe mig op - det koster ikke noget.


Individuel supervision eller individuel faglig vejledning, undervisning, ledelsessupervision eller ledelsescoaching på min klinik, på telefon eller online koster 1600 kr. incl. moms og varer en time.


Hvis du bliver forhindret i at komme til en aftale - herunder en aftale online eller på telefonen - skal du blot give mig besked på sms (ej på mail) inden kl. 17 dagen forinden - det er dog altid muligt at mødes på telefonen i samme tidsrum, som vi havde aftalt at mødes på klinikken, når det er en aftale IRL, du aflyser - hvis du er forhindret af sygdom, transport eller andet - ellers må du betale for aftalen, selv om vi ikke får talt sammen.


Workshops, supervision eller faglig vejledning med personalegrupper, personale individuelt eller med ledelse indenfor behandlingsområdet, socialpsykiatri på herberger, i socialrådgivning eller opsøgende arbejde med udsatte borgere - koster 1600 kr pr time incl. moms og afholdes enten online på fx Teams, Skype mfl. eller på jeres lokation. 


Hvis I bliver forhindret i at deltage i det aftalte tidsrum - skal I blot give mig besked på sms (ej på mail) inden kl. 18 dagen forinden, i modsat fald må I betale fuld pris for det aftalte event - det er dog altid muligt at lave en ny dagsorden på jeres lokation eller online for aktiviteter i det tidsrum, der var aftalt til en workshop, et event,  supervision eller faglig vejledning med grupper - hvad det end nu kunne være, jeg ville kunne bidrage med indenfor mit arbejdsområde.


Foredrag og workshops i private virksomheder afholdes online på platformen Zoom - eller på jeres lokation koster 1600 kr pr time incl. moms.


For private virksomheder, bosteder, institutioner eller herberger gælder samme ramme for aflysning som ovenfor skitseret for offentlige virksomheder, institutioner, bosteder, socialrådgivninger eller herberger.


Deltagelse som gæstelærer på terapeutuddannelser, retreats, kurser, teambuilding events, lifecoaching events for nyligt udstationerede mellemledere, ledere eller CEOs, eller for medarbejdergrupper i nye roller i virksomheden på ledelsesniveau, workshops eller andre aktiviteter på jeres lokation eller online koster 1600 kr pr time incl. moms. 


Hvis eventet er globalt orienteret for globale virksomheder, kan der deltage op til 1000 medarbejdere ad gangen, hvis eventet afholdes på Teams. På Zoom eller lignende platforme kan vi kun være op til ca 50 deltagere, hvis vi også skal bruge lidt tid i chatrooms på platformen undervejs i eventet, hvilket jo kan være en absolut gevinst, hvis vi også satser på lidt teambuilding undervejs i eventet.


Hvis I bliver forhindret i at deltage i det aftalte tidsrum - skal I blot give mig besked på sms (ej på mail) inden kl. 18 ugen forinden, i modsat fald må I betale fuld pris for det aftalte event - det er dog altid muligt at lave en ny dagsorden på jeres lokation eller online for aktiviteter i det tidsrum, der eller var aftalt til en workshop, supervision eller faglig vejledning med grupper - hvad det end nu kunne være, jeg ville kunne bidrage med indenfor mit arbejdsområde.


(Al fakturering kan foregå ved EAN nummer afregning online, eller ved helt almindelig faktura på dansk, engelsk eller italiensk, der sendes via email til pågældende virksomhed eller direkte til medarbejder - med afregning via sædvanlig overførsel via netbank, eller ved Swift ID til dags dato valuta afregning via netbank, hvis afregningen foregår med en udenlandsk virksomhed eller medarbejder, bosat i udlandet).


Deltagelse som gæstelærer jvf ovennævnte, men online på fx platformen Zoom, Teams eller andre koster 1600 kr i timen.


Jeg afholder også efteruddannelser & teamcoaching retreats på Sicilien i Italien - for teams indenfor behandlingssektoren, der arbejder på private, kommunale eller regionale bosteder, institutioner eller socialrådgivning & hjemme opsøgende teams, der har brug for efteruddannelse og supervision på nye måder at arbejde indenfor eget felt med fx borgere med funktionsnedsættelser som autisme, hjerneskader eller somatiske udfordringer, svære traumer, svære spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser eller sindslidelser, med svær OCD eller PTSD i fuldt flor i hverdagen, eller med borgere i aktivt misbrug af enhver art - med udgangspunkt i en neuropsykologisk tilgang (Susan Harts version af "Den tredelte Hjerne") & omfattende indsigt i psykopatologisk karakter- og personlighedsdannelse, som i helt almindelig karakter- og personlighedsdannelse, herunder under indflydelse af svære relationelle traumer, der ikke har lagt sig i det psykopatalogiske karakterområde, eller i sindslidelser eller anden psykiatri.


Aflysning af retreats skal ske senest 3 måneder før det aftalte ophold, dog således at der altid kan medvirke færre deltagere, end oprindeligt aftalt - blot således at der betales for minimun 2/3 af det oprindeligt aftalte beløb for fuld deltagelse.


Retreatet varer i 8 dage og foregår i grupper af max 12 deltagere på hvert retreat - prisen er her 10.000 kr incl. moms per deltager pr retreat.


Jeg underviser på 3 sprog - dansk, engelsk og italiensk, hvis der skulle være deltagere i gruppen, der nyligt er ankommet til det danske arbejdsmarked, der undervejs får brug for en oversættelse af noget af undervisningen, eller en tolk undervejs i gruppe arbejder eller diskussioner om egne tidligere erfaringer, eller de emner, der løbende kommer i spil i undervisningen.


I samler selv gruppen, der gerne vil på retreat på efteruddannelse - der kan være et eller flere teams fra fx bosted eller institution, men det kan også være tværfagligt og fra flere arbejdspladser, en gruppe af venner indenfor omsorgsfaget - blot at I er enige om, hvad forventningen er til jeres efteruddannelse på et retreat hos mig - send mig en mail om, hvad I ønsker jer - også er vi klar!


Prisen dækker alene undervisning til efteruddannelse eller coaching, & er altså exclusive indkvartering, fly eller anden transport til & fra internatet, bespisning etc.


Jeg vejleder meget gerne om de dejligste hoteller eller bed- & breakfast til opholdet, og viser i øvrigt rundt i byen på en lille guiedet tur den samme aften, I ankommer, og jeg er selvfølgelig 24/7 til hjælp & vejledning med ethvert praktisk anliggende, der måtte blive aktuelt undervejs i retreaet, lige fra de skønneste spisesteder til det nærmeste apotek, lægehjælp, wifi, lokal transport etc.


Vel mødt!


* Al fakturering kan foregå ved EAN nummer afregning online, eller ved helt almindelig faktura på dansk, engelsk eller italiensk, der sendes via email til pågældende virksomhed eller direkte til medarbejder - med afregning via sædvanlig overførsel via netbank, eller ved Swift ID til dags dato valuta afregning via netbank, hvis afregningen foregår med en udenlandsk virksomhed eller medarbejder, bosat i udlandet).


                                                                        ***  0  ***


Terapeutisk metode


Organisk psykoterapi


... er udviklet på Institut for Organisk Psykoterapi i Holbæk i et samarbejde mellem psykologer, psykoterapeuter og kropsterapeuter, der har varet i mere end 30 år, og omfatter terapeutisk arbejde indenfor rammen af samtaleterapi, gestaltterapi, kropsterapi, traumeterapi og neuroaffektivt inspireret psykoterapi.


... har det udgangspunkt, at krop og psyke altid er i kontakt og samarbejde med hinanden, hvor de fordeler byrder og glæder mellem sig. 


Det vil sige, at det, der sker i psyken, også afspejler sig i tilstanden i kroppen - den ene vej på den måde, at smerter eller sygdom i kroppen i reglen også sætter et mærkbart aftryk i psyke og emotioner i det daglige liv - det er svært bare at være rigtig glad og præstere godt humør, når smerter eller sygdom har fat i kroppen.


Og lige sådan den anden vej, når vi har smerter eller ikke har velbefindende og føler os udfordret psykologisk - i emotionerne eller i tanker og bekymringer i en uendelig strøm, så opstår der psykosomatik i kroppen - den tager lidt at slæbet for det kloge hoved, ved at lette det psykiske ubehag en lille smule i det, vi kalder et muskelforsvar.


..... fx knuden i maven, som de fleste af os kender, der - når diafragma, som den muskel kaldes, vi spænder op, når vi laver os en knude i maven med et muskelforsvar - beskytter os mod fuldt ud at mærke de følelser, den muskel blandt andet er involveret i - fx gråd undervejs i frygt, bekymring, tristhed, tab, sorg og andre emotionelle udfordringer. Diafragma trækker sig sammen i punktet mellem de nederste ribben og lidt nedad - som altid bevæger sig og ryster med, når vi græder eller hulker - er den opspændt i en knude, kan vi ikke rigtig hulke, og det medvirker til, at emotionen ikke får fuld tilstedeværelse også i kroppen, men forbliver en mere kognitiv oplevelse, vi måske lettere kan rumme.

 

Og på samme måde er muskelforsvaret med ved mange andre emotioner eller tilstande, der fx fremkalder spændinger i bækkenet (man spænder ballerne sammen - så at sige, når der er udfordringer i horisonten), spændinger i kraniekanten, hvis man ikke rigtig tør at være sig selv - der bliver til spændingshovedpine, spændinger i halsregionen, der bliver til migræne, hvis der er præstationsangst, frygt eller overload (stress) på færde. Spændinger i lænden, der forhindrer dyb vejrtrækning - hvis man helst ikke vil mærke de ubehag fuld skrue, der følger med frygt eller angst, eller der hvor man siger ja, hvor man faktisk mener nej - og endnu flere spændinger til, den velmenende krop hjælper det kloge hoved med at etablere, for at dæmpe kognitivt, emotionelt eller psykologisk ubehag.


Og så kender vi alle jo også alle den måde, hvor krop og psyke holistisk samarbejder ved glæde og trivsel.


Sommerfuglene i maven før den søde date, eller foran alteret den dag, daten er blevet til bryllup. Gele i knæene, når vi stiger ud af flyet på himmelstrøg langt fra hjemmet, eller når vi ser personer, vi har savnet længe og bare glædes ved at nyde et skønt gensyn med. Rødmen i kinderne, når vi føler os generte ved komplimenter - og endnu flere til.


Gestaltterapi


Gestaltterapi beskæftiger sig med det åbenbare. Det, der foregår lige nu, både som det rejser sig undervejs i det terapeutiske arbejde - og ikke mindst, som det optræder i din hverdag.


Man kan sige, at gestaltterapiens metode er optaget af, hvordan du oplever dig selv og forholder dig til dig selv, til din situation, dine relationer og din tilværelse - hvad du gør med det, og hvad det gør med dig.


Hensigten med den proces er at opdage, hvad du måske ikke er bevidst om, at du har for vane i relationen med dig selv, i dine relationsvaner med andre eller i den måde, du laver din optik eller perception på, oplever og erfarer på, eller med hvordan du træffer dine valg.


Gestaltterapiens metode er optaget af at opdage, hvordan det kommer til at ske, at gamle erfaringer, handlemønstre, tankemønstre, gamle prioriteringer i livet - bevidste som ubevidste, gamle tilknytningsmåder og gamle roller i forskellige sammenhænge, uinviterede og gang på gang dukker op i nutiden og genudspilles i næsten ethvert livsvalg, prioritering, valg af status, af fag og jobs, af roller, af venskaber, kærester, ægtefæller og mere til.


Gamle roller og stemninger fra din barndoms familie, dit oprindelige miljø og kultur - måske i en særlig rolle som den sjove, pleaseren, den usynlige, den kvikke, den kække, den kloge, den barske, den smukke eller flere til - dukker op igen i nutiden og genudspilles uden videre eftertanke i det sociale- som i det relationelle liv.


Gestaltterapi er et godt redskab til at forstå og intregrere baggrunden for de redskaber og forsvar, relationsvaner og perceptionsvaner, det enkelte menneske anvender for at regulere og finde ro med sig selv og i samspillet med andre - bevidst eller ubevidst.


Gestaltterapi giver mulighed for mere oplevelsesorienteret terapeutisk arbejde, hvis det har din interesse, frem for at arbejde alene i samtale. Oplevelsesorienteret betyder, at vi på forskellig måde kan iscenesætte de problemstillinger i terapilokalet, som du bringer op.


Gestaltterapiens sigte er at forøge din selvindsigt, og hjælpe dig med at styrke din selvregulering, aktivere din selvstøtte og genfinde troen på dig selv - herunder forøget selvbevidsthed og og nærvær i dit eget liv - med dig selv og i dit samspil med andre.


Kropsterapi


Enhver psykisk eller emotionel belastning skaber også en afstemt spændingstilstand i kroppen. Som regel forsvinder spændingen igen, når det psykiske eller emotionelle pres ophører.


Men bliver man ikke afklaret med sin situation under forløbet af enten en psykisk eller emotionel belastning, opstår mere kroniske spændinger i kroppen - såkaldt psykosomatik. Belastningsreaktionen tager ophold i et muskelforsvar, der hjælper til at med at regulere mængden af ubehag - som mange af os kender fra fx en knude i maven, når fx gråd, nervøsitet, angst eller sorg trænger sig på, eller når grænser holdes tilbage.


De fleste af os kender også til infiltrationer i skuldrene og i ryggen, hovedpine eller søvnløshed, som en stressresponse i kroppen på hverdagens uforløste grænser og behov, eller turbulens og drama i det private eller i arbejdslivet.


Spændingshovedpine fra nakke og kæber som følge af i bogstaveligste forstand at bide tænderne sammen og bare stå til det, man udsætter sig for - uden at sige fra eller afgrænse sig, når man faktisk har fået nok, føler sig træt, brugt op, desorienteret eller krænket.


Tilbageholdt åndedræt, koldsved, gele i knæene, rystelse eller kvalme, når man mærker panik, frygt, præstationsangst eller anden angst.


En sådan kropslig spænding, der er blevet kronisk, afspejler en tilsvarende spænding eller belastning i psyken, der forhindrer at man føler sig fri og i balance med sig selv.


Som sådan set kan man sige, at hensigten med at spænde op i muskulaturen for at holde til det, man egentlig ikke kan holde til - eller dybest set ikke har lyst til at holde til - jo netop er at forhindre den naturlige selvregulering og balance i at fungere og at handle på den - hvad end det måtte omfatte.


Kropsterapi har blandt andet retning mod at bevidstgøre og løsne sådanne mere ubevidste spændinger og ad den vej retablere den naturlige selvregulering, selvstøtte og oplevelse af personlig grænse og værdighed. 


Neuroaffektiv psykoterapi


Den neuroaffektive terapeutiske metode er baseret på en forståelse af hjernens og personlighedens udvikling, og har blandt andet til formål at skabe sammehæng, samarbejde og vækst mellem det ubevidste og kropslige niveau/ sanserne, det emotionelle liv og tilknytningsvanerne, og det kognitive, tænkende/ rationelle niveau.


Der er et potentiale for at reparere - så at sige - på de vanskeligheder, der har været undervejs i livet i samarbejdet mellem krop, følelse og den rationelle tænkning - hvilket også omfatter den måde, man måske knytter an til andre og forbinder sig i relationer på, som den måde man opfatter og forbinder sig til sig selv på, som i evnen til og i den måde, man skaber nærvær, perspektiv og perception på i alle livets mangfoldige situationer og sammenhænge.


Overordnet kan man sige, at neuroaffektiv psykoterapi tager retning mod at hjælpe til at komme til at hænge bedre sammen som menneske - at kunne forstå og tolke kroppens signaler, at kende sine følelsers sprog og at kunne inkludere både sanser og følelser i en kognitiv forståelse af, hvem man er som menneske, hvem andre er, og i enhver given kontekst man kunne befinde sig i.


Neuroaffektiv psykoterapi adresserer blandt andet - parallelt med den sproglige kontakt - de førsproglige områder i hjernen og i nervesystemet, herunder sansning og mange måder også at opleve at være i livet på, hvor sproget ikke nødvendigvis indgår som del af oplevelsen eller af nærværet.


Det er ikke altid lige nemt at føle sig grundlæggende tryg som menneske, eller grundlægende tryg sammen med andre, hvis gamle erfaringer, lokaliseret i nervesystemet, giver indtryk af at verden og andre mennesker er potentielt uventligt stemt. Den gradvise 'oprydning' og afspænding i nervesystemet skaber som oftest undervejs undervejs i det terapeutiske arbejde væsenligt mindre stress, en større selvindsigt og selvtillid, mod og en vældigt øget livsglæde.


Der er altid en vej, psykoterapi er en mulighed.