Alt det praktiske


Alt det praktiske :


Klinikken er beliggende på Vesterbrogade 62a på Vesterbro i København, lige overfor Københavns Bymuseum, 10 minutters gang fra Københavns Hovedbanegård og Vesterport Station. På Vesterbro Torv, 5 minutters gang fra klinikken, er der busstoppested for forskellige busser, der kører i Københavnsområdet.


Priser :


Individuel terapi, parterapi, coaching, rådgivning, sparring, afklarende eller ledsagende samtaler på min klinik, på telefon eller via Skype koster 950 kr. incl. moms og varer op til halvanden time.


Individuel supervision eller individuel faglig vejledning, undervisning ledelsessupervision eller ledelsescoaching på min klinik, på telefon eller via Skype koster 1250 kr. incl. moms og varer en time.


Hvis du bliver forhindret i en aftale, skal du blot give mig besked på sms (ej på mail) inden kl. 18 dagen forinden, i modsat fald må du betale fuld pris for aftalen, selv om vi ikke mødes - det er dog altid muligt at mødes på telefonen i samme tidsrum, som vi havde aftalt at mødes på klinikken, hvis du er forhindret af sygdom, transport eller andet. Hvis du bliver forhindret i en aftale på telefonen eller på Skype, skal du blot give mig besked senest samme formiddag inden kl. 10 - ellers må du betale for aftalen, selv om vi ikke får talt sammen.


Hvis du har spørgsmål, eller du gerne lige vil tale med mig, før du beslutter dig for en aftale kan du blot ringe mig op - det koster ikke noget. 


Efteruddannelsesgrupper :


Deltagelse i efteruddannelsesgrupper, workshops eller foredrag om emner indenfor rammen af udvalgte temaer under almindelig psykologi, emner om den 3 delte hjerne, som den er beskrevet af cand. psyk. Susan Hart, emner under rammen for karakter- og personlighedsdannelse, selvforvaltning, selvstøtte og selvregulering, kontakt- og relationskompetence - for psykoterapeuter, coaches, pædagoger, socialrådgivere, ledere og andre - aftales individuelt for både omfang, indhold og pris, og det hele kan foregå på den lokation, der passer bedst for jer i jeres virksomhed, på jeres bosted eller i jeres firma, eller vi kan mødes på min klinik - i givet fald i mindre grupper.


Vel mødt.Terapeutisk metode


Gestaltterapi


Gestaltterapi beskæftiger sig med det åbenbare. Det, der foregår lige nu, både som det rejser sig undervejs i det terapeutiske arbejde - og ikke mindst, som det optræder i din hverdag.


Man kan sige, at gestaltterapiens metode er optaget af, hvordan du oplever dig selv og forholder dig til dig selv, til din situation, dine relationer og din tilværelse - hvad du gør med det, og hvad det gør med dig.


Hensigten med den proces er at opdage, hvad du måske ikke er bevidst om, at du har for vane i relationen med dig selv, i dine relationsvaner med andre eller i den måde, du laver din optik eller perception på, oplever og erfarer på, eller med hvordan du træffer dine valg.


Gestaltterapiens metode er optaget af at opdage, hvordan det kommer til at ske, at gamle erfaringer, handlemønstre, tankemønstre, gamle prioriteringer i livet - bevidste som ubevidste, gamle tilknytningsmåder og gamle roller i forskellige sammenhænge, uinviterede og gang på gang dukker op i nutiden og genudspilles i næsten ethvert livsvalg, prioritering, valg af status, af fag og jobs, af roller, af venskaber, kærester, ægtefæller og mere til.


Gamle roller og stemninger fra din barndoms familie, dit oprindelige miljø og kultur - måske i en særlig rolle som den sjove, pleaseren, den usynlige, den kvikke, den kække, den kloge, den barske, den smukke eller flere til - dukker op igen i nutiden og genudspilles uden videre eftertanke i det sociale- som i det relationelle liv.


Gestaltterapi er et godt redskab til at forstå og intregrere baggrunden for de redskaber og forsvar, relationsvaner og perceptionsvaner, det enkelte menneske anvender for at regulere og finde ro med sig selv og i samspillet med andre - bevidst eller ubevidst.


Gestaltterapi giver mulighed for mere oplevelsesorienteret terapeutisk arbejde, hvis det har din interesse, frem for at arbejde alene i samtale. Oplevelsesorienteret betyder, at vi på forskellig måde kan iscenesætte de problemstillinger i terapilokalet, som du bringer op.


Gestaltterapiens sigte er at forøge din selvindsigt, og hjælpe dig med at styrke din selvregulering, aktivere din selvstøtte og genfinde troen på dig selv - herunder forøget selvbevidsthed og og nærvær i dit eget liv - med dig selv og i dit samspil med andre.


Kropsterapi


Enhver psykisk eller emotionel belastning skaber også en afstemt spændingstilstand i kroppen. Som regel forsvinder spændingen igen, når det psykiske eller emotionelle pres ophører.


Men bliver man ikke afklaret med sin situation under forløbet af enten en psykisk eller emotionel belastning, opstår mere kroniske spændinger i kroppen - såkaldt psykosomatik. Belastningsreaktionen tager ophold i et muskelforsvar, der hjælper til at med at regulere mængden af ubehag - som mange af os kender fra fx en knude i maven, når fx gråd, nervøsitet, angst eller sorg trænger sig på, eller når grænser holdes tilbage.


De fleste af os kender også til infiltrationer i skuldrene og i ryggen, hovedpine eller søvnløshed, som en stressresponse i kroppen på hverdagens uforløste grænser og behov, eller turbulens og drama i det private eller i arbejdslivet.


Spændingshovedpine fra nakke og kæber som følge af i bogstaveligste forstand at bide tænderne sammen og bare stå til det, man udsætter sig for - uden at sige fra eller afgrænse sig, når man faktisk har fået nok, føler sig træt, brugt op, desorienteret eller krænket.


Tilbageholdt åndedræt, koldsved, gele i knæene, rystelse eller kvalme, når man mærker panik, frygt, præstationsangst eller anden angst.


En sådan kropslig spænding, der er blevet kronisk, afspejler en tilsvarende spænding eller belastning i psyken, der forhindrer at man føler sig fri og i balance med sig selv.


Som sådan set kan man sige, at hensigten med at spænde op i muskulaturen for at holde til det, man egentlig ikke kan holde til - eller dybest set ikke har lyst til at holde til - jo netop er at forhindre den naturlige selvregulering og balance i at fungere og at handle på den - hvad end det måtte omfatte.


Kropsterapi har blandt andet retning mod at bevidstgøre og løsne sådanne mere ubevidste spændinger og ad den vej retablere den naturlige selvregulering, selvstøtte og oplevelse af personlig grænse og værdighed. 


Neuroaffektiv psykoterapi


Den neuroaffektive terapeutiske metode er baseret på en forståelse af hjernens og personlighedens udvikling, og har blandt andet til formål at skabe sammehæng, samarbejde og vækst mellem det ubevidste og kropslige/ sanserne, det emotionelle liv og tilknytningsvaner og det kognitive/ rationelle niveau.


Der er et potentiale for at reparere - så at sige - på de vanskeligheder, der har været undervejs i livet i samarbejdet mellem krop, følelse og den rationelle tænkning - hvilket også omfatter den måde, man måske knytter an til andre og forbinder sig i relationer på, som den måde man opfatter og forbinder sig til sig selv på, som i evnen til og i den måde, man skaber nærvær, perspektiv og perception på i alle livets mangfoldige situationer og sammenhænge.


Overordnet kan man sige, at neuroaffektiv psykoterapi tager retning mod at hjælpe til at komme til at hænge bedre sammen som menneske - at kunne forstå og tolke kroppens signaler, at kende sine følelsers sprog og at kunne inkludere både sanser og følelser i en kognitiv forståelse af, hvem man er som menneske, hvem andre er, og i enhver given kontekst man kunne befinde sig i.


Neuroaffektiv psykoterapi adresserer blandt andet - parallelt med den sproglige kontakt - de førsproglige områder i hjernen og i nervesystemet, herunder sansning og mange måder også at opleve at være i livet på, hvor sproget ikke nødvendigvis indgår som del af oplevelsen eller af nærværet.


Det er ikke altid lige nemt at føle sig grundlæggende tryg som menneske, eller grundlægende tryg sammen med andre, hvis gamle erfaringer, lokaliseret i nervesystemet, giver indtryk af at verden og andre mennesker er potentielt uventligt stemt. Den gradvise 'oprydning' og afspænding i nervesystemet skaber som oftest undervejs undervejs i det terapeutiske arbejde væsenligt mindre stress, en større selvindsigt og selvtillid, mod og en vældigt øget livsglæde.


Der er altid en vej, psykoterapi er en mulighed.


Psykoterapeut

Susan Beck


Praksis for Psykoterapi


Vesterbrogade 62a, 1 sal

1620 København V.

Tlf. 22 81 14 25


Mail:

terapeutklinik@gmail.com