Psykoterapi, parterapi og supervision

Praksis for Psykoterapi v/ Susan Beck, Vesterbrogade 62a

1 sal, 1620 København V

 

22 81 14 25 / terapeutklinik@gmail.com

 

Psykoterapi, parterapi og supervision

 

 

Det kan være, at du gør dig overvejelser om terapi.

Organisk psykoterapi er en mulighed, når du har brug for hjælp, der hvor du er kommet ud af kurs og har det skidt - det kan du læse mere om på de følgende sider.

 

Men det kan også være en mulighed, når du har brug for at afklare dig med dig selv eller med din situation.

Når du gerne vil ledsages af en terapeut på vej gennem udfordringer eller forandringer i hverdagen eller i nye livsvalg.

 

Når du gerne vil udvikle dig - komme i vækst, ændre måder og veje i dagligdagen, som i livet i det hele taget, overvinde det, der holder dig tilbage i forskellige sammenhænge, ændre den måde, du er part i relationer eller forhold på og mere til.

 

Når du gerne vil forstå dig selv, sådan som du er blevet til så at sige - fra den familie, du kommer fra, det land, du kommer fra, de erfaringer, der gennem livet har haft indflydelse på, at du er blevet til den du er, med dit særlige særkende.

 

Forstå hvordan det kan være, at der er ting eller partnervalg, der bliver ved at gentage sig eller genudspille sig i dit liv, selv om du prøver på at være opmærksom på forandring.

 

Måske du har helt andre årsager til at søge terapi - hvad end det kan være, er du hjerteligt velkommen.

 

 

Parterapi

 

Det kan være, at dit parforhold har brug for førstehjælp, eller du har som del af et - og har brug for at afklare dig med det.

 

Hvad der er din egen andel i det, der sker - eller ikke sker - mellem jer, og hvad du kan gøre ved den, og hvordan du måske kan motivere din partner til at gøre noget ved sin.

 

Det kan også være, at I har brug for at komme i terapi sammen.

 

Hvis det er svært at få talt sammen om det, der rører sig i forholdet - eller om hvad I gør jer af tanker, har af behov eller føler hver især, om hinanden, om jer selv og om forholdet.

 

Der er måske koldt eller stille mellem jer. Måske er nærværet bare blevet væk, en saga blot, der forsvandt i hverdagslivet, eller i livet efter I fik børn, som forældre.

 

Der kan være jalousi eller mistillid, der fylder godt op i forholdet. Så aftager nærheden og de varme følelser helt af sig selv.

 

Det kan være, at kønslivet har svære vilkår. Måske så svære, at I overvejer at afslutte forholdet, eller en af jer får øjnene op for en anden.

 

Det kan også være, at forholdet er blevet dramatisk - skænderier og uenigheder tager til, som dagene går. Kort lunte og stærke følelser, der får et udtryk, så I frygter for, om forholdet kan holde til det.

 

Det kan være, at I føler, at I sidder i en lås, hvor de samme diskussioner og reaktioner opstår den ene gang efter den anden, som I har brug for hjælp til at få låst op.

 

Måske I har brug for at finde ud af, hvad der er sket med forholdet og med jer selv, og hvor I hver især er med det lige nu.

 

Hvad end årsagen, er parterapi en mulighed for at undersøge, om der er baggrund for at løse de konflikter, der måtte være opstået mellem jer - og for hjælp til at løse dem.

 

Der er flere muligheder for at undersøge, hvad der forhindrer, at parforholdet har trivsel - den terapeutiske samtale er en af dem, men der er også mulighed for at undersøge, hvordan hver af parterne i reglen knytter an i nære relationer og i parforhold.

 

Der kan opstå forskellige bestræbelser på at undgå svære eller sårbare følelser eller erfaringer, man har gjort sig i tidligere forhold eller i den personlige familie, eller samtaler af en karakter eller med et indhold, man bare ikke har lyst til eller mod på.

 

Hvis jeres forhold har brug for førstehjælp eller for afklaring, er parterapi en mulighed.

 

 

Supervision

 

Jeg tilbyder individuel supervision til psykoterapeuter - faglig supervision til dit arbejde og/ eller personlig supervision, der hvor du føler dig overvældet eller har tvivl i arbejdet som terapeut.

 

Jeg tilbyder også supervision til socialrådgivere, sygeplejersker, sosuassistenter eller socialpædagoger, ledere og mellemledere i større eller mindre virksomheder, der arbejder indenfor det sociale, pædagogiske eller psykologiske område, pleje- og behandlingsområdet, i botilbud - hvem du nu måtte være, der har brug for ekstern, personlig supervision på dit arbejde, eller faglig supervision til dit fag.

 

Om hvad det kan være i dit arbejde, eller den måde, du er del af dit arbejde på.

 

Jeg tilbyder også supervision med personalegrupper, der arbejder indenfor samme områder, som nævnt ovenfor, for private virksomheder, for kommuner og for regionen.

 

Hvis din arbejdsplads har brug for ekstern supervision, det kan være i en særlig problemfyldt eller låst personalegruppe, der har brug for intervention, eller det kan være blot være supervision som tilbud i personalepleje - så kan du blot skrive mig en mail, om hvad du eller I har brug for, så sender jeg et tilbud til dig.